Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów na bazie OIOM, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej, środków i urządzeń dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek w diagnostyce laboratoryjnej pacjentów w kierunku obecności COVID-19, w celu skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Powiatu Żywieckiego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: X. "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"
dla działania: 10.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" - 2 Typ projektu

W czerwcu 2020 roku Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu podpisał umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: "Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów na bazie OIOM, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej, środków i urządzeń dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek w diagnostyce laboratoryjnej pacjentów w kierunku obecności COVID-19, w celu skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Powiatu Żywieckiego".

Celem projektu jest wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia i walki z epidemią wywołaną przez SARS-CoV-2, w tym ratowania życia i zdrowia pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie koronawirusem na terenie Powiatu Żywieckiego, poprzez zakup dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu: ambulansów wraz z wyposażeniem, sprzętu medycznego, środków i urządzeń dezynfekcyjnych, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej oraz testów do badania próbek w kierunku obecności COVID-19.

Narzędzia dostępności