Ratownictwo Medyczne w Żywcu przystąpiło do programu

Wyjątkowy projekt i inicjatywa w zakresie opieki zdrowotnej "Angels Initiative" stał się udziałem również Ratownictwa Medycznego w Żywcu!

Ten międzynarodowy program zdrowotny prowadzony jest przez Europejskie Towarzystwo Neurologiczne (European Stroke Organisation) i Medtronic.

Skupia się on na działaniach zmierzających do optymalnie szybkiego i jak najbardziej profesjonalnego zaopiekowania pacjentów z udarem mózgu oraz na poprawie opieki poudarowej. Program ma zatem na celu polepszenie diagnozy, leczenia i rehabilitacji pacjentów z udarem mózgu m.in.: poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki.

Angels Initiative dąży również do zwiększenia liczby pacjentów leczonych w szpitalach przystosowanych do leczenia udarów oraz zoptymalizowania jakości leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach udarowych.

W Polsce udar mózgu dotyka rocznie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów - To czy powrócą oni do zdrowia zależy głównie od tego jak szybko pacjenci dostaną fachową, profesjonalną pomoc.

Przystąpienie Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o do Projektu, dzięki specjalistycznym, dedykowanym szkoleniom kadry medycznej, zwiększy szanse pacjentów z terenu Powiatu żywieckiego, na szybki powrót do prawidłowego funkcjonowania po przebytym udarze mózgu.

Rolą Ratownictwa Medycznego w Żywcu w tym programie będzie głównie skrócenie czasu od momentu wystąpienia objawów do momentu rozpoczęcia leczenia pacjenta, poprzez maksymalne skrócenie mediany czasu przybycia w miejsce wezwania, wczesnego powiadomienia szpitala, odnotowania zażywanych leków oraz dokładnego ustalenia czasu pierwszych objawów.                    

Trzeba także nieustannie  podkreślać jak ogromną rolę w całym tym procesie odgrywa pacjent, gdyż NIE NALEŻY BAGATELIZOWAĆ ŻADNYCH OBJAWÓW!

PRZYPOMINAMY:

UDAR MÓZGU to nagłe zaburzenie funkcji mózgu, spowodowane przerwaniem dopływu krwi do części mózgu. Może to być wynikiem zablokowania przepływu krwi (tzw. udar niedokrwienny - 80%) lub pęknięcia naczynia krwionośnego w mózgu (udar krwotoczny - 20%).

PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH OBJAWACH I REAGUJ

Narzędzia dostępności